Den 25 maj 2018 träder GDPR, (General Data Protection Regulation) i kraft som lag i Sverige. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. Bestämmelserna har …