Masmästaren är mitt uppe i arbetet att byta hyressystem. Vi kommer att byta Hogia Fastigheter till Momentums PM 5. Bytet kommer i framtiden att ge alla hyresgäster ännu bättre service. Som alla förändringar, så tillstöter lite inkörningsproblem. Så även nu, …