Som en följd av ägarbytet som skedde föregående årsskifte, var den ursprungliga planen att Fastighets AB Balder skulle ta över all administration som rör Masmästaren. Vår administrativa personal skulle då få nya arbetsuppgifter i den stora Balderkoncernen. Under tiden arbetet …