Årets resultat 2019

Det gångna året var ett rekordår för Masmästaren. Aktiviteten var hög med flera försäljningar och köp. Förvaltningen löpte på mycket bra och totalt redovisar koncernen det bästa ekonomiska resultatet i företagets historia.

Med tanke på allt som händer under inledningen av 2020, känns det oerhört tryggt att ha ett bra resultat i ryggen, något som ytterligare stärker Masmästaren. Möjligheterna att ta företaget och sina hyresgäster genom en orolig tid är självklart mycket större med en trygg ekonomi som bas.

Årsredovisning för 2019 finner du här. 

Tillbaka