Uppsägning och avflytt

Uppsägning

När du vill flytta från lägenheten har du alltid en uppsägningstid på tre kalendermånader. Upphörande av hyreskontraktet räknas från nästkommande månadsskifte och därefter tre månader fram i tiden. Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad. Uppsägning kan göras via e-signering på Mina Sidor eller den kan vara skriftlig. Om skriftlig så hittar du uppsägningen på ditt hyresavtal. Uppsägningen bekräftas alltid av oss på Mina Sidor eller i brev ställt till hyresgäst som sagt upp lägenheten för avflytt. Samtliga parter som står på hyresavtalet behöver signera uppsägningen.

Visning av din lägenhet

Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av bostadssökande som vill se din lägenhet. Ni kommer tillsammans överens om tid för visning.

Checklista

Allt annat övrigt att tänka på under tiden från att du sagt upp lägenheten hittar du här i vår checklista för avflytt:

 • Vi vill eventuellt göra en förhandsbesiktning på lägenheten, om så är fallet kontaktar vi dig.
 • Städningen är en viktig del av besiktningen. Innan flytt skall lägenheten städas grundligt, använd foldern Städtips som stöd. Foldern skickas tillsammans med bekräftelsen på uppsägning du får per post. Om städningen inte godkänns innebär det en kostnad för dig då vi anlitar städfirma. Tips, spara en trasa och rengöringsmedel tills besiktningen är gjord.
 • Vinds- och/eller källarförråd samt garage skall tömmas och städas.
 • Besiktning av lägenheten görs när den är tömd och städad. Det är bra om du själva kan vara med vid besiktningen. Kontakta oss i god tid för att boka tid.
 • Har du utfört egna åtgärder i lägenheten, exempelvis målat och tapetserat, ska detta ha utförts på ett fackmannamässigt sätt och inom en neutral färgskala, om inte åtgärdas det på din bekostnad.
 • Persienner och andra installationer, exempelvis diskmaskin, kan övertagas/inlösas av nästkommande hyresgäst, kommer Ni inte överens skall persiennerna/installationen tas bort. Eventuella skador och fönsterbågar återställs. I annat fall blir du ersättningsskyldig för återställandet.
 • Onormalt slitage och skador ersätts av den som flyttar från lägenheten. Fettfläckar på väggar är ett vanligt exempel på skada som måste ersättas.
 • På avflyttningsdagen ska samtliga nycklar och övrigt tillhörande lägenheten lämnas till vårt kontor eller till vår besiktningsman i samband med besiktningen om inte annat avtalats.
 • Saknas nycklar till lägenheten vid avflytt byter vi lås. Kostnaden debiteras dig.
 • Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av bostadssökande som vill se din lägenhet. Ni kommer själva överens om tid för det.
 • Kom ihåg att avsluta ditt elabonnemang när du flyttar. Annars kan du bli felaktigt fakturerad av elbolaget.
 • Adressändra och flytta telefonen i tid.