Om oss

Masmästaren ska verka långsiktigt och äga centrala fastigheter i städer belägna i mellersta Sverige med förväntad framtida tillväxt. Fastigheterna ska brukas inom segmenten bostäder, kontor, butiker och hotell och förvaltas miljövänligt och med god service.

Masmästaren drivs som en egen förvaltning, där ägaren, Fastighets AB Balder styr bolagets långsiktiga strategier och även dess finansiering. Delar av Masmästarens centrala administration ingår som en del i koncernen Balder.

Masmästaren är värdedrivet och värdet av bolaget ska öka genom att vi skall:

  • Vara lyhörda för hyres-och fastighetsmarknadens önskemål och anpassa förvaltningen till dessa önskemål.
  • Bedriva effektiv förvaltning och idérik utveckling av fastigheterna.
  • Förvärva, avyttra och investera i fastigheter för att höja beståndets värde.
  • Genom engagerat ledarskap utveckla strukturkapitalet genom att investera i modern digital teknik och utbilda medarbetarna till att ligga i framkant.

Fakta om Masmästaren

Ingår som en del av Fastighets AB Balder, ett av Sveriges största fastighetsbolag
Äger och förvaltar 1 800 bostadslägenheter och 450 lokaler i fyra städer
18 anställda, varav 9 fastighetsskötare och 9 adminstratörer
Omsätter årligen ca 350 Mkr
Utökar fastighetsbeståndet genom nyproduktion av framförallt bostäder
Strävar efter att vara det självklara valet av hyresvärd

Vision

Masmästaren ska vara det självklara alternativet som hyresvärd, både för privatpersoner och för företag. Till privatpersoner erbjuder vi säkra bostäder i centrala lägen med god service och till företag erbjuder vi säkra och flexibla affärslokaler i bästa lägen med god service. Hyresgäster som av olika skäl valt att lämna oss ska längta tillbaks till att åter bli hyresgäst hos Masmästaren.

Våra hyresgäster ska trivas och våra tidigare hyresgäster ska längta tillbaka