GDPR

Den 25 maj 2018 trädde GDPR, (General Data Protection Regulation) i kraft som lag i Sverige. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. Bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd än PUL, vilket bland annat innebär att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna.

Masmästarens informationssäkerhetspolicy kan du läsa här:

Informationspolicy