Organisation

Vi har valt att organisera oss i olika avdelningar utifrån vad arbetsuppgifterna kommer närmast i fastighetsförvaltningen. Ekonomiavdelningen administrerar allt som följer med ägandet och uthyrningen av våra fastigheter såsom löpande bokföring, hyresavisering, leverantörsfakturahantering, årsbokslut, inkomstdeklarationer mm.

Fastighetsavdelning Dalarna respektive Mälardalen har både administratörer och fastighetsskötare anställda. Administratörerna hyr ut bostäder och lokaler i våra fastigheter och med detta följer större delen av kundkontakten med blivande hyresgäster. Vidare handhar avdelningarna ombyggnationer och renoveringar i samband med ut- eller inflyttning av hyresgäster. Även renoveringar under hyrestiden handhas av fastighetsavdelningarna. Fastighetsskötarna ombesörjer främst all felanmälan från våra hyresgäster, men även upphandling av energi, drift- och underhåll av alla tekniska delar av fastigheterna samt förebyggande underhåll.

Här hittar du Masmästarens kontor och medarbetare.