Brandskydd

Masmästaren arbetar för en olycksfri miljö i våra fastigheter. En allvarlig olycka är brand, som inte bara vållar skada, den kan i vissa fall vara livshotande. Brandskyddet försöker vi hela tiden förbättra. Som en viktig del i det förebyggande brandskyddsarbetet har samtliga våra bostadshyresgäster fått skriftlig information, dels i form av ett brev, dels i form av en folder, där brandskyddet för en bostadshyresgäst beskrivs. Både som förebyggande arbete och hur man handlar om olyckan är framme.

Dessa brandskyddsfolders finns på flera språk, svenska, engelska, franska, spanska och arabiska. Ni kan alltid kontakta vår kundtjänst för att få hjälp.

För den som vill finns möjlighet att få ytterligare information och kunskap i ämnet under rubriken "Kunskapstest".