Sök ärende

Masmästaren gör allt för att förenkla för Dig som hyresgäst. Vid serviceanmälan kan Du numera registrera ärendet direkt i vår kundportal och därefter följa hela ärendet tills det är färdigbehandlat! Allt Du gör är att logga in här, Ditt personnummer är både användarnamn och lösenord. En utförligare beskrivning finns i manualen.

Länken till inloggning hittar Du här!