Betalning av hyra

Hyran, oavsett om det är en lokal- eller bostadshyra, ska betalas i förskott. Bostadhyror ska alltid betalas senast den sista vardagen i månaden före den månad hyran avser. Exempelvis skall hyran för juli 2013 vara betald till oss senast den 28 juni 2013.

Normalt skickas hyresavier ut för tre månader i taget, omkring 15 dagar innan den första månadshyran förfaller till betalning. Hyran kan Du betala på flera sätt:

Har Ni några frågor kring hyresbetalningar, ex borttappade hyresavier, är Ni alltid välkomna att kontakta oss på info@masmastaren.se.