När Du bor hos oss

Som hyresgäst hos Masmästaren har Du rättigheter, såväl som skyldigheter. Regler, information och anvisningar som gäller i just den aktuella fastigheten, får Du i en folder vid tillträdet av lägenheten.

Uppstår fel i lägenheten anmäls detta lämpligast via vår felanmälan här på hemsidan. Saknas tillgång till dator går det också bra att ringa kundtjänst under ordinarie öppettider 09.00-16.00, med lunch 12.00-13.00.

Utanför våra ordinarie öppettider anmäls akuta fel i lägenhet eller lokal till Masmästarens jour på telefon 020-641 641.

Jouren åtgärdar endast allvarligare fel i lägenheten. Som allvarliga fel räknas exempelvis helstopp i avlopp, inget vattenflöde eller att det saknas värme i hela lägenheten. Låsa upp lägenhetsdörrar när nycklar är borttappade hjälper jouren ej till med, utan då hänvisas till jourhavande låssmed.

 

Tillbaka