Bostadskö

Masmästaren har ingen bostadskö. Anledningen är att adminitrationen av kön blir för omfattande. Oftast har den som stått i kö längre än tre till sex månader ordnat boende på annat sätt och därmed har ett kösystem spelat ut sin roll.

När någon av Masmästarens lägenheter sägs upp för avflytt, läggs den ut för uthyrning på hemsidan. Normalt sker detta dagen efter det att lägenheten sagts upp av föregående hyresgäst.
Lägenheten finns därefter tillgänglig på hemsidan i sju dagar. Under dessa dagar har alla möjlighet att lämna en intresseanmälan att hyra lägenheten. När sju dagar gått sammanställs samtliga intresseanmälningar vi fått in på just denna lägenhet. Intressenter som uppfyller kraven vi sätter i vår uthyrningspolicy, kontaktas därefter i turordning för visning och eventuell förhyrning av lägenheten. 
Saknar Du dator för att leta lägenhet, är Du alltid välkommen till vår Boservice på Åsgatan 30 i Falun, där dator finns att låna.

Omflyttning

För Dig som redan bor hos oss har vi för att minska omflyttningen i våra lägenheter en regel att Du måste bo i minst 12 månader i samma lägenhet för att få erbjudande att hyra en annan lägenhet av Masmästaren.