Miljö

Masmästaren strävar efter att minska användningen av jordens ändliga resurser och minimera negativ miljöpåverkan. Parallellt med detta arbetar vi för en ständig förbättring av fastigheternas boende- och arbetsmiljöer.

Masmästaren bedriver inte tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 9 kap 6§ Miljöbalken. Anmälningsplikt och tillståndsplikt föreligger dock för kyl- och värmepumpanläggningar samt OVK i respektive kommun.

Arbetet med att identifiera och åtgärda fastigheter där miljörisker förekommer, eller befaras uppkomma, pågår kontinuerligt. Masmästaren är inte involverad i någon miljötvist med myndighet eller annan organisation.