Organisation

Vi har valt att organisera oss i olika avdelningar utifrån vad arbetsuppgifterna kommer närmast i fastighetsförvaltningen.

Ekonomiavdelningen administrerar allt som följer med ägandet och uthyrningen av våra fastigheter såsom löpande bokföring, hyresavisering, leverantörsfakturahantering, årsbokslut, inkomstdeklarationer mm.

Fastighetsavdelning 1 & 2 har både administratörer och fastighetsskötare anställda. Administratörerna hyr ut bostäder och lokaler i våra fastigheter och med detta följer större delen av kundkontakten med blivande hyresgäster. Vidare handhar avdelningarna ombyggnationer och renoveringar i samband med ut- eller inflytt av hyresgäster. Även renoveringar under hyrestiden handhas av fastighetsavdelningarna. Fastighetsskötarna ombesörjer främst all felanmälan från våra hyresgäster, men även upphandling av energi, drift- och underhåll av alla tekniska delar av fastigheterna samt förebyggande underhåll.