Fastighetsavdelning 1

Åsa Willemark
Befattning: Fastighetschef
Telefon: 023-70 46 44
Epost: asa.willemark@masmastaren.se
Katharina Jansson
Befattning: Fastighetsteknik Norslund
Telefon: 023-70 46 40
Epost: katharina.jansson@masmastaren.se
Tomas Norell
Befattning: Fastighetsteknik Falun
Telefon: 023-70 46 40
Epost: tomas.norell@masmastaren.se
Michael Wikström
Befattning: Fastighetsteknik Norslund
Telefon: 023-70 46 40
Epost: michael.wikstrom@masmastaren.se
Bo Winther
Befattning: Fastighetsteknik Falun
Telefon: 023-70 46 40
Epost: bo.winther@masmastaren.se
Christina Höök
Befattning: Hyresgästvärd
Telefon: 0243-174 44
Epost: christina.hook@masmastaren.se
Henrik Rapp
Telefon: 023-70 46 41
Epost: henrik.rapp@masmastaren.se
Johan Bengtsson
Befattning: Fastighetsteknik
Telefon: 0243-174 44
Epost: johan.bengtsson@masmastaren.se