Åsa Willemark

Fastighetschef och chef avdelning 1. Finns på huvudkontoret i Falun, Åsgatan 30.

Anställningsår: 2001.


Befattning: Fastighetschef
Telefon: 023-70 46 44
Epost: asa.willemark@masmastaren.se