Linda Westman

Ansvarar för hyresadministration. Finns på huvudkontoret i Falun, Åsgatan 30.

Anställningsår: 2011


 


Befattning: Hyresadministratör
Telefon: 023-70 46 43
Epost: linda.westman@masmastaren.se