Stab

Arne Skoglund
Befattning: Verkställande direktör
Telefon: 023-70 46 40
Epost: info@masmastaren.se
Mats Sonehag
Befattning: Vice verkställande direktör
Telefon: 023-70 46 40
Epost: mats.sonehag@masmastaren.se