G:a Herrgården

Gamla Herrgården är en stadsdel i den gamla trästaden Falun. Här och var kan man fortfarande ana den gamla trästadens charm men stadsdelen blev hårt åtgången under de omfattande rivningarna på 1960-talet. Platsen där Gamla Herrgården idag ligger omnämns redan på 1300-talet och är en av de tidigast bebyggda i Falun. Stadsdelen har till viss del kvar sin medeltida karaktär och Hanrövägen är sannolikt Faluns äldsta genomfartsled. Kronan drev här sitt eget hyttbruk på 1500-talet, Borns hyttegård. Idag finns byggnader från 1500-talet och framåt i området. Gamla Herrgården ligger på den så kallade gruvliga sidan av staden.

 

Masmästaren äger här en bostadsfastighet i området med adress Sturegatan 137-141 (Hanrö 2), nybyggnadsår 1990. 

1 rum 2 rum 3 rum 4 rum Totalt
Sturegatan 137-141 7 2 2 5 16
Lägenheter om 4 rum och kök är radhus.