Centrum

Uppsala centrum är ett område i centrala Uppsala, huvudsakligen beläget öster om Fyrisån och väster om järnvägen, runt stora torget, men hit räknas också Fjärdingen väster om ån och området runt vaksala torg öster om järnvägen. Uppsala centrum kallas även City av företagen i området och av Uppsalabuss. Ett något mindre område (kvarteren i f.d. S:t Pers församling) avgränsat i väster av ån, i öster av järnvägen, i norr av sankt Olofsgatan och i söder av Bangårdsgatan (de inre delarna av Svarbäcken och Kungsängen), uppfattas av de flesta som en egen stadsdel, Dragarbrunn. Här finns huvuddelen av Masmästarens fastigheter i Uppsala och samtliga bostadslägenheter.


Masmästaren äger fyra fastigheter i Uppsala, varav en innehåller bostadslägenheter. Läget är det mest centrala man kan tänka sig och är ett av få hus med hyreslägenheter i centrala Uppsala, som annars domineras av bostadsrättslägenheter.

1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 6 rum Totalt
Dragarbrunnsgatan 15-19 1 26 18 8 3

1

57

Cityhandeln är alltjämt omfattande trots framväxt av stora handelsplatser i Uppsalas ytterområden, t.ex Boländerna och Gränby. 

Förutom all upptänklig handel hittar Du här service i form av bank, post, apotek, skolor och dagis. Kommunikationera är mycket goda, såväl med buss som med tåg. Uppsala centralstation ligger i direkt anslutning till stadens centrum.

För ytterligare information hänvisas till Uppsala kommuns hemsida.