I din bostad

Som hyresgäst hos Masmästaren har du rättigheter, såväl som skyldigheter. Regler, information och anvisningar som gäller i just den aktuella fastigheten, får du i en folder vid tillträdet av lägenheten.

Uppstår fel i lägenheten anmäls detta lämpligast via vår felanmälan här på hemsidan, eller via Mina sidor. Saknas tillgång till dator går det också bra att ringa kundtjänst under ordinarie öppettider 09.00-16.00, med lunch 12.00-13.00. Utanför våra ordinarie öppettider anmäls akuta fel i lägenhet eller lokal till Masmästarens jour på telefon 020-641 641.

Jouren åtgärdar endast allvarligare fel i lägenheten. Som allvarliga fel räknas exempelvis helstopp i avlopp, inget vattenflöde eller att det saknas värme i hela lägenheten. Låsa upp lägenhetsdörrar när nycklar är borttappade hjälper jouren ej till med, utan då hänvisas till jourhavande låssmed.