Renovering och underhåll

En fastighet beräknas normalt ha en livslängd om 100 år. En lång tid som kan bli både längre och kortare, allt beroende på det löpande underhåll fastighetsägaren genomför.

Alla fastigheter som Masmästaren äger renoveras och underhålls löpande. När i tiden en renovering kan genomföras bestäms utifrån bl a behov, tillgänglighet och självklart ekonomi. Fastigheterna har en individuellt anpassad underhållsplan, där alla åtgärder ska fångas upp, för att genomföras vid lämpligt tillfälle.

Större renoveringar

Mer omfattande renoveringar, s k ROT-åtgärder genomförs normalt med 50-60 års intervall och är så omfattande att hyresgästerna måste flytta ur lägenheten under renoveringen. Här berörs de flesta delar i byggnaden. Vatten- och avloppsledningar, elsystem, entrédörrar, kök, badrum, ventilation, fönster, tak och fasader. I stort sett kan det vara så omfattande renovering att bara stommen är kvar av ursprungsbyggnaden. Genom en ROT-renovering förlängs byggnadens levnadslängd med åtminstone 60-70 år.

Åtgärder av detta slaget är som sagt var omfattande och bedöms som en investering.

Löpande underhåll

Målning och tapetsering görs löpande med 10-30 år intervall, både i trapphus och lägenheter. Slitage påverkar självklart detta intervall mest och ses som en löpande driftskostnad.