Skylt med Masmästarens logotype

Årets resultat 2019

Det gångna året var ett rekordår för Masmästaren. Aktiviteten var hög med flera försäljningar och köp. Förvaltningen löpte på mycket bra och totalt redovisar koncernen det bästa ekonomiska resultatet i företagets historia. Med tanke på allt som händer under inledningen…

Skylt med Masmästarens logotype

Digitalisering Com Hem-uppdatering

Med anledning av Coronavirusets spridning senareläggs digitaliseringen av tv-kanaler mm som levereras av Com Hem. Nytt datum är den 8 september 2020. Mer info: comhem.se/digitalisering 

Skylt med Masmästarens logotype

Coronaviruset

Coronaviruset innebär en ny situation för samhället och många frågeställningar som måste hanteras. Coronaviruset, eller Covid-19 som det heter, är nu också klassat som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och dessutom nu en pandemi enligt WHO. Den smittar…

Skylt med Masmästarens logotype

Com Hem digitaliserar

Den 26 maj 2020 blir TV-utbudet för kunder hos Com Hem helt digitalt. Våra hyresgäster som är kunder hos Com Hem berörs av detta och mer information hittar ni på comhem.se/digitalisering.

Skylt med Masmästarens logotype

Avtal Com Hem-TV 4

Alla hyresgäster som är kunder hos Com Hem drabbas nu tyvärr av att Com Hem släcker ner samtliga TV 4-kanaler tisdag den 10 december kl 23.59. Anledningen är att Com Hem och TV 4 ej kommit överens om villkoren för…