Masmästaren är i full gång att bygga nya hyreslägenheter i centrala Uppsala. Det sker genom en om- och tillbyggnad på fastigheten Dragarbrunn 14:3. Läget blir inte bättre, då vi nu befinner oss i korsningen Svartbäcksgatan/Klostergatan, alltså mitt på gågatan i …