I fastigheten och på gården

Trapphus

Städning sköts enligt särskilt schema av våra entreprenörer. Det är viktigt att trapphus ej används som extra utrymme till lägenheten. Cyklar och barnvagnar får aldrig förvaras i trapphus, det är en viktig del av brandsäkerheten att trapphuset är fritt vid eventuell utrymning.

Parkering och motorvärmare

Till de flesta bostäder finns parkering för uthyrning vid tillgänglighet. Ibland som garageplatser, ibland som uteplatser med eller utan uttag för motorvärmare eller laddstation för elbil. Hur det ser ut i den bostad du bor i kan vi hjälpa dig med om du kontaktar oss på 023-70 46 40, eller info@masmastaren.se.

Snöröjning och sandning

Masmästaren köper tjänsten för att snöröja och sanda på och omkring våra fastigheter. Vid besvärligt väder kan det ta extra lång tid innan snöröjningen hinner ta hand om nyfallen snö, men de arbetar alltid så snabbt det går.