Organisation

Vi har valt att organisera oss i olika avdelningar utifrån vad arbetsuppgifterna kommer närmast i fastighetsförvaltningen. Ekonomiavdelningen administrerar allt som följer med ägandet och uthyrningen av våra fastigheter såsom löpande bokföring, hyresavisering, leverantörsfakturahantering, årsbokslut, inkomstdeklarationer mm.

Fastighetsavdelning Dalarna respektive Mälardalen har både administratörer och fastighetsskötare anställda. Administratörerna hyr ut bostäder och lokaler i våra fastigheter och med detta följer större delen av kundkontakten med blivande hyresgäster. Vidare handhar avdelningarna ombyggnationer och renoveringar i samband med ut- eller inflyttning av hyresgäster. Även renoveringar under hyrestiden handhas av fastighetsavdelningarna. Fastighetsskötarna ombesörjer främst all felanmälan från våra hyresgäster, men även upphandling av energi, drift- och underhåll av alla tekniska delar av fastigheterna samt förebyggande underhåll.

Företagsledning och styrelse

Sverker Lerheden

Sverker Lerheden

Ordförande

E-post

Civilingenjör, född 1947. Tidigare VD och koncernchef i Fastighets AB Tornet 1992-2004.

Externa uppdrag: Styrelseledamot i Svevia, ordförande i Slottsvalvet Förvaltning AB, styrelseledamot ordförande i Skepperholmen AB.

Aktieinnehav: 80 000 stycken.

Arne Skoglund

Arne Skoglund

Styrelseledamot

E-post

Juridikstudier, född 1954.

Externa uppdrag: Styrelseledamot i Slottsvalvet Förvaltning AB, Styrelseledamot SHB Uppsala, ordförande Vi i stan AB, Uppsala, styrelseledamot Skepparholmen AB.

Aktieinnehav: 80 000 stycken.

Hans-Olof Lund

Hans-Olof Lund

Styrelseledamot

E-post

Byggnadsingenjör, född 1944.

Externa uppdrag: Ordförande i Byggnadsfirman Lund AB, styrelseledamot i Slottsvalvet Förvaltning AB, ordförande i Almega Fastighetsarbetsgivarna.

Aktieinnehav: 80 000 stycken som ensamägare till Byggnadsfirman Lund AB.

Mats Sonehag

Mats Sonehag

Styrelseledamot

E-post

Civilekonom, född 1962. VD i Masmästaren Fastigheter AB.

Externa uppdrag: VD i Slottsvalvet Förvaltning AB, styrelseledamot i Skepparholmen AB, styrelseledamot i Fastighetsägarna Mittnord AB.

Aktieinnehav: 10 000 stycken, som ensamägare till Fastighets AB Hökviken.