Historik

Masmästaren Fastigheter AB bildades 2001-12-31 då Byggnadsfirman Lund AB förvärvade Fastighets AB Tornets förvaltningsenhet i Falun/Borlänge. Fastighetsbeståndet omfattade då ca 24 fastigheter med en uthyrbar area av ca 80.000 kvm.

Masmästaren har sedan bildandet vuxit genom förvärv och omfattar vid årsskiftet 2009 62 fastigheter med en uthyrbar area om ca 248.000 kvm, fördelade på 122.000 kvm bostäder och 126.000 kvm kommersiella lokaler, eller 1.708 bostäder och 436 kontor/butiker och 1.772 övriga hyresobjekt. Huvuddelen av fastighetsbeståndet finns fortfarande i Falun/Borlängeregionen, men är nu kompletterat med fastigheter i Uppsala, Västerås och Stockholm.

Masmästaren har som mål att till privatpersoner erbjuda ett tryggt boende med god service i välskötta fastigheter. Till företag skall flexibla affärslokaler med bra läge och hög service erbjudas.

Masmästaren strävar efter att vara det självklara alternativet som hyresvärd, oavsett om Du som privatperson söker en bostad, eller att Ditt företag söker nya lokaler. Vi är organiserade utifrån olika förvaltningsområden, vilket i korthet innebär att bostäder i Falun, samt hela Borlänge sorterar under Avdelning 1 och kommersiella fastigheter i Falun, samt fastigheter i övriga landet sorterar under Avdelning 2. Förvaltningen sköts till större delen av egen personal. Huvudkontoret finns i centrala Falun med förvaltningskontor i Norslund, Borlänge, Uppsala och Västerås. Ekonomiförvaltningen sker i egen ekonomiavdelning. Personalen uppgår till 21 medarbetare i fastighetsförvaltningen. Därutöver finns 50 medarbetare anställda i Skepparholmen som bedriver hotell- och konferensverksamhet i Stockholm.

Under avslutningen av år 2020 fattade dåvarande aktieägare beslut om att söka en långsiktig ägare att ta över som ägare till Masmästaren. Det lyckades och i januari 2021 tillträdde Fastighets AB Balder som ny ägare. Masmästaren fick då visserligen nya ägare, men förvaltningen av fastigheterna lämnades i stort sett oförändrad, så allas förhoppning är att våra hyresgäster ska märka så lite som möjligt av förändringen och även fortsättningsvis vara en nöjd hyresgäst.