Ekonomi

Masmästaren är en koncern bestående av 29 juridiska personer, 19 aktiebolag och 10 handelsbolag. Samtliga bolag är helägda och redovisas som en koncern.

Ägande

Masmästaren är ett privatägt bolag med fyra ägare, Sverker Lerheden (80 000 aktier), Arne Skoglund (80 000 aktier), Hans-Olf Lund (80 000 aktier via bolag) och Mats Sonehag (10 000 aktier via bolag).

Ekonomiska rapporter

Här hittar ni årsredovisningar i pdf-format för att ladda hem. Önskar ni en tryckt version, ber vi er att kontakta oss via info@masmastaren.se.