Ekonomi

Masmästaren är sedan början av 2021 ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Balder (publ).

Ekonomiska rapporter

Med anledning av det förändrade ägandet av masmästaren, hänvisas till moderbolagets ekonomiska redovisning, balder.se.