Kontakta Masmästaren

Felanmälan, 023-70 46 46

Lägenhetssökanden, 023-70 46 54

Våra kontor hittar ni här:


Jour

Utanför våra ordinarie öppettider anmäls akuta fel i lägenhet eller lokal till Masmästarens jour på telefon 020-641 641. Fel som ej är akuta anmäler Ni i vanlig ordning via felanmälan på Masmästarens hemsida, eller via telefon på våra ordinarie nummer.

Jouren åtgärdar endast allvarligare fel i lägenheten. Som allvarliga fel räknas exempelvis helstopp i avlopp, inget vattenflöde eller att det saknas värme i hela lägenheten. Låsa upp lägenhetsdörrar när nycklar är borttappade hjälper jouren ej till med, utan då hänvisas till jourhavande låssmed.