Uppsala

Dagens Uppsala hette tidigare Östra Aros (Österås), och det nuvarande Gamla Uppsala hette då Uppsala. Mälarfjärden Ekoln sträckte sig vid den här tiden fram till Östra Aros, som var Uppsalas hamn. Östra Aros kom att ta över namnet Uppsala i samband med att ärkestiftet flyttades. Vattenvägarna via Stäket och Ekoln från Mälaren norrut gjorde tidigt platsen till knutpunkt för handel med framförallt pälsvaror från skogsområden norrut och inåt landet. Uppsala domkyrka invigdes år 1435.

Uppsala är Sveriges fjärde största tätort och genom sin närhet till Stockholm fortsätter staden den positiva utveckling som präglat det senaste årtiondet. Idag är Uppsala främst känd som en stor studentstad och Uppsala Universitetet räknas som nordens äldsta universitet.