VISA KARTA

Centrum

Uppsala centrum är ett område i centrala Uppsala, huvudsakligen beläget öster om Fyrisån och väster om järnvägen, runt Stora torget, men hit räknas också Fjärdingen väster om ån och området runt Vaksala torg öster om järnvägen. Ett något mindre område (kvarteren i f.d. S:t Pers församling) avgränsat i väster av ån, i öster av järnvägen, i norr av sankt Olofsgatan och i söder av Bangårdsgatan (de inre delarna av Svarbäcken och Kungsängen), uppfattas av de flesta som en egen stadsdel, Dragarbrunn. Här finns huvuddelen av Masmästarens fastigheter i Uppsala.

Masmästaren äger fem fastigheter i Uppsala, varav tre innehåller bostadslägenheter. Läget är det mest centrala man kan tänka sig, några av få hus med hyreslägenheter i centrala Uppsala, som annars domineras av bostadsrättslägenheter.

Våra fastigheter i området

Dragarbrunnsgatan 15-19, Klostergatan 5, St Torget 1, Ö Ågatan 34 & Drottningg 2,

Service i området

Cityhandeln är alltjämt omfattande trots framväxt av stora handelsplatser i Uppsalas ytterområden, t.ex Boländerna och Gränby.

Förutom all upptänklig handel hittar Du här service i form av bank, post, apotek, skolor och dagis. Kommunikationera är mycket goda, såväl med buss som med tåg. Uppsala centralstation ligger i direkt anslutning till stadens centrum.

För ytterligare information hänvisas till Uppsala kommuns hemsida.

Kontakter i området

Kenneth Ekman
Områdesansvarig för område: