Kort om Masmästaren

  •  Dalarnas största privata hyresvärd
  • Äger 1 708 bostadslägenheter och 436 lokaler, totalt ca 248 000 kvm
  • Årlig omsättning i fastighetsförvaltningen ca 300 Mkr
  • 21 anställda, varav 10 fastighetsskötare och 11 adminstratörer
  • Är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR 2000
  • Strävar efter att vara det självklara valet av hyresvärd, både för privatpersoner och företag på marknader där vi finns