Coronaviruset

Coronaviruset innebär en ny situation för samhället och många frågeställningar som måste hanteras. Coronaviruset, eller Covid-19 som det heter, är nu också klassat som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och dessutom nu en pandemi enligt WHO.

Den smittar vid nära kontakt mellan människor och kroppsvätskor, men även i kontakt med ytor. Därför ska man alltid vara extra noga med god hygien. Inkubationstiden för viruset från smitta till utbrott beräknas vara 2–14 dagar.

Smittan drabbar nu inte heller bara dem som varit utomlands utan alla uppmanas att vara uppmärksamma på luftvägssymtom som feber och hosta och hålla sig hemma tills man är fullt frisk. Man kan självklart ringa 1177 Vårdguiden för att få råd.

För Masmästarens alla hyresgäster innebär det redan nu en del konkreta åtgärder som berör hyrda lokaler eller bostäder.

  • Från 2020-03-17 stänger våra kontor i Falun och Borlänge för besök som ej bokats via telefon .
  • Felanmälan prioriteras så att enbart akuta fel åtgärdas. Gäller fel som kräver platsbesök hos hyresgäster.
  • Vid besök hos hyresgäster kommer våra fastighetsskötare eller förvaltare ställa frågan om alla hemmavarande är fullt friska. Om så inte är fallet kan besöket ställas in.
  • Kroppskontakt undviks, handhälsning är tills vidare stoppad.

Självklart kommer dessa åtgärder att innebära en del besvär för er hyresgäster, men vi bedömer åtgärderna som nödvändiga. Vår ambition om att påbörja en anmäld felanmälan skyndsamt kommer inte att kunna uppfyllas så länge situationen kvarstår.

Vi ber om er förståelse och kommer att uppdatera informationen här på hemsidan så snart anledning finns.

Tillbaka