Vårt byggprojekt av 63 lägenheter i kv Vitsippan, N Järnvägsgatan 1, Falun, börjar nu på allvar ta form.

Husen ligger i ett bra läge med närhet till så väl Falu centrum som till fina rekreationsområden. I området finns också bra service …