Det gångna året var ett rekordår för Masmästaren. Aktiviteten var hög med flera försäljningar och köp. Förvaltningen löpte på mycket bra och totalt redovisar koncernen det bästa ekonomiska resultatet i företagets historia.

Med tanke på allt som händer under inledningen av …