Kan jag byta lägenhet med någon?

Lägenhetsbyten mellan två hyresgäster, där den ena ej är hyresgäst hos Masmästaren prövas på samma sätt som vid en nyuthyrning. Kreditkontroller mm görs i sedvanlig ordning.

Tillbaka