Det saknas en nyckel vid avflytt. Vad händer då?

Om inte samtliga nycklar till lägenheten lämnas till vårt kontor eller vår besiktningsman vid avflyttningsdagen måste vi byta lås. Denna kostnad debiteras dig.

Tillbaka