Får jag grilla på balkongen?

1. Elgrill på balkongen
Du kan vara lugn, man får grilla på balkongen. Men för att minska brandrisken är det en elgrill som gäller. Håll koll så att det inte röker för mycket in till grannen och tänk på brandsäkerheten. Kol- och gasolgrillar är olämpliga på balkongen eftersom de skapar mycket rök och ökar risken för brand. Engångsgrillar är kolgrillar och ska alltså inte användas på balkongen. Kol- och gasolgrillar passar bättre på innergården!

2. Att grilla på gården
På innergården finns större valfrihet, här kan du grilla med elgrill, kolgrill eller gasolgrill. För bästa brandsäkerhet, dra ut grillen en bit från huset och håll koll på elden. Det är fortfarande du som är ansvarig för det som händer.

3. Uteplatsen
Den som kan njuta av en uteplats kan också njuta av att grilla. Precis som på balkongen fungerar en elgrill fint. Om uteplatsen ligger i anslutning till en innergård kan du grilla med kol- eller gasolgrill, men dra ut grillen en bit på gården så att det inte röker in till grannarna.

4. Grilla ALDRIG på inglasad balkong
Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en balkong är livsfarligt. Man kan nämligen drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska. Hitta en bättre grillplats i det fria!

Sist, men inte minst. Trevlig grillning!

Tillbaka