Finns förråd att hyra?

Till varje lägenhet finns ett lägenhetsförråd. Dessa varierar i storlek, men är avsedda att klara de behov en hyresgäst normalt har gällande förrådsytor. Vid behov av mer förrådsytor finns ibland extra förråd att hyra, antingen i aktuell fastighet, eller kanske i någon närliggande fastighet i Masmästarens ägo. Kontakta oss på telefon 023-70 46 40, eller info@masmastaren.se, så kanske vi kan hjälpa till.

Tillbaka