Hur når jag jouren?

Utanför våra ordinarie öppettider anmäls akuta fel i lägenhet eller lokal till Masmästarens jour på telefon 020-641 641. Fel som ej är akuta anmäler Ni i vanlig ordning via felanmälan Mina Sidor på Masmästarens hemsida, eller via telefon på 023-70 46 40.

Jouren åtgärdar endast allvarligare fel i lägenheten. Som allvarliga fel räknas exempelvis helstopp i avlopp, inget vattenflöde eller att det saknas värme i hela lägenheten. Har du tappat bort lägenhetsnycklar utanför ordinarie öppettider ringer du jouren så kommer en väktare och släpper in dig. Tänk på att du måste kunna identifiera dig med ID-kort eller körkort. Kostnaden för detta debiteras dig direkt av väktare via faktura eller kontant.

Tillbaka