Min lägenhet behöver renoveras. Vad gäller?

Alla lägenheter besiktigas vid in- och utflyttning. Där noteras uppkommer slitage och renoveringsbehov. Detta förs sedan in i en underhållsplan som Masmästaren har för varje fastighet. Prioriteringar görs sedan årligen, då alla renoveringsbehov vägs mot varandra. Där avgörs vad som kan göras det kommande året. Tyvärr så finns ej möjlighet att ta alla åtgärder i alla lägenheter på en gång, det finns helt enkelt inte ekonomiska möjligheter till det.

Normalt så renoveras en lägenhet löpande och med olika tidsintervaller, beroende på vad i lägenheten som avses. Tapeter t ex byts oftast var femtonde år vid behov, medans ett kök ska hålla ca 40-50 år.

Tillbaka