Kan jag överlåta min lägenhet?

Om en hyresgäst önskar överlåta sitt hyresavtal på ny hyresgäst prövas den nya hyresgästen enligt Masmästarens uthyrningspolicy.

Tillbaka