Vad gör jag med överblivet fett?

Allt överblivet matfett från matlagning behöver tas omhand och ej hällas ut i slasken. Fett gör nämligen att det blir stopp i avloppsrören.

Det som händer när man spolar ner olja i slasken är att fettet stelnar nere i rören och det bildas proppar. Blir det stopp i avloppet kan det lätt leda till översvämningar och obehaglig lukt. Dessutom är det både dyrt och tidskrävande att fixa. Vi önskar därför att alla våra hyresgäster använder Miljötratten. Det är en tratt som du sätter på en petflaska och då enkelt kan hälla i allt överblivet fett i flaskan. Använd alltid Miljötratten, även om det endast är lite fett som du behöver slänga.

Miljötratten håller tätt och du kan med fördel förvara den under diskbänken och ha den som fettsamlare tills flaskan är full, då lämnar du den i den avsedda behållaren vid avfallsstationen.

Genom att du tar vara på oljan, undviker du inte bara stopp i avloppet, fettet kan dessutom gå till fettåtervinning eller användas för framställning av biogas och biodiesel.

Miljötratten hämtar du på återvinningscentralen.

Tillbaka