Vad innebär besiktning av lägenheten?

Du behöver i god tid innan du flyttar boka en slutbesiktning med förvaltningskontoret. Vid besiktningstillfället skall lägenheten vara tömd och städad. Vid besiktningen går man igenom städningen av lägenheten och undersöker eventuella skador och slitage. Det är bra om du kan vara med vid besiktningen.

Städningen är en viktig del av besiktningen och därför behöver du städa din lägenhet grundligt alternativt anlita ett städbolag. Om städningen inte blir godkänd har du garanti hos städbolaget eller om du städat själv och inte har möjlighet att åtgärda så anlitar vi ett städbolag och debiterar dig kostnaden. Även tillhörande vinds- och/eller källarförråd samt garage ska tömmas och städas inför besiktningen.

Tillbaka