Hyresavisering kvartal 3/2021

Som en följd av ägarbytet som skedde föregående årsskifte, var den ursprungliga planen att Fastighets AB Balder skulle ta över all administration som rör Masmästaren. Vår administrativa personal skulle då få nya arbetsuppgifter i den stora Balderkoncernen. Under tiden arbetet pågick har dock ledningen i Balder fattat ett beslut att Masmästaren ska skötas som det alltid gjort, alltså med egen personal, nära hyresgästerna. Anledningen är att i takt med att Masmästaren fått visa sitt sätt att arbeta och förvalta fastigheterna konstaterar man att detta inte kan göras bättre av någon annan, inte ens av Balder själva! Självklart gör detta oss på Masmästaren oerhört stolta och vi ser verkligen fram emot att jobba på som förut, men med en ny ägare vid rodret.

Tyvärr så medför detta kortsiktigt en del förseningar som drabbar alla våra hyresgäster. Hyresaviseringen för perioden juli-september är redan försenad och först idag, den 21 juni kommer arbetet igång efter beslutet att låta aviseringen skötas som tidigare. Olyckligt självklart, då många av våra hyresgäster självklart saknar sin hyresavi. Vi jobbar på så fort vi kan och kommer självklart att ta hänsyn till att vi  levererar hyresavier sent och att hyresbetalningar då också kan komma in senare än vanligt! Vi är ändå övertygade om att alla till slut blir nöjda och vi kommer att kunna erbjuda samma goda service som alltid, bara vi rider ut den ”storm” vi tillfälligt hamnat i.

Vi hoppas på allas förståelse och vi gör verkligen så gott vi kan för att komma ikapp!

Tillbaka