Masmästaren får ny ägare

I en affär som blev klar onsdag den 2 december säljer ägarna till Masmästaren samtliga aktier i bolaget till Fastighets AB Balder. Försäljningen görs bl a mot bakgrund av Masmästarens framtida utvecklingsmöjligheter. Med många projekt på gång, följer också kravet på resurser i form av kompetens och ekonomisk styrka, något Fastighets AB Balder, Sveriges största fastighetsbolag, besitter.

Masmästaren kommer att fortsätta verka som en fristående enhet inom Balderkoncernen, där varumärket Masmästaren ska vårdas. Samtlig personal i Masmästaren kommer även framöver vara kvar, så våra hyresgäster och leverantörer kommer att möta samma människor som idag.

Mer om affären finns att läsa på Balders hemsida. 

Tillbaka